Chironomidae Larvae – deel 3

 89,95 ( 82,52 ex BTW)

SKU: 7.269c Categorie:

Beschrijving

Chironomidae larven van Nederland en de Lage Landen

Chironomidae behoren tot een groep niet stekende muggen, wier larven een belangrijke rol spelen in aquatische ecosystemen. Dit boek behandelt de biologie en ecologie van de subfamilie Orthocladiinae die vooral goed vertegenwoordigd is in stromend water. Aan bod komen levenscyclus, fourageergedrag en vooral de invloed van diverse milieufactoren.

De meeste soorten benodigen een goede zuurstofvoorziening en slechts een paar larven leven als bodembewoners. Veel soorten verschijnen in de vroege lente en kunnen schaars zijn in de zomer. Andere soorten leven in stilstaande en zelfs in droogvallende wateren.

  • algemene inleiding in de systematiek, biologie en ecologie
  • specifieke aandacht voor de relatie met milieufactoren zoals zuurstof condities, stroomsnelheid en watervervuiling en de wisselwerking tussen deze factoren
  • systematiek, biologie en ecologie van de genera en soorten
  • per soort: naamgeving, herkenning, verspreiding, levenscyclus, voedsel en voeding, microhabitat, dichtheden, watertype, pH, saprobiteit en zuurstofhuishouding
  • overzichtstabellen van de ecologische eigenschappen van de soorten

Een onmisbaar standaardwerk voor aquatisch ecologen en waterkwaliteitsbeheerders.

Meer literatuur over Chironomidae larven >>

Trefwoorden: insecten, dansmuggen, larven, soorten, determineren, dansmuggenlarven, waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, aquatische ecologie, hydrobiologie, Chironomidae, Orthocladiinae, vedermuggen, macrofauna, macro-invertebraten, aquatische ecosystemen

Deel 1: Chironomidae Larvae – General ecology and Tanypodinae
Deel 2: Chironomidae Larvae – Biology and ecology of the Chironomini
Deel 3: Chironomidae Larvae – Biology and Ecology of the Aquatic Orthocladiinae