Habitattypen

 34,95  9,90 ( 9,08 ex BTW)

Op voorraad

SKU: Actie 18 Categorie:

Beschrijving

Europese natuur in Nederland. 21×27 cm. 120 blz.
J.Janssen en J. Schaminee (2003)
De natuur in Europa verdient zorg en aandacht. De lidstaten van de Europese Unie werken aan de realisatie van een ambitieus netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000, met als doel het behoud en herstel van de biodiversiteit in dit deel van de wereld. Door middel van twee richtlijnen, te weten de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, wordt het voortbestaan van habitattypen en soorten gegarandeerd. De Vogelrichtlijn beoogt de bescherming van vogels en hun leefmilieu. De Habitatrichtlijn richt zich op habitattypen en soorten voor zover het geen vogels betreft. Dit boek geeft een overzicht van de habitattypen waarvoor Nederland verantwoordelijkheid draagt. Het beschrijft van ieder type de landschappelijke context, de relevante plantengemeenschappen en karakteristieke planten en dieren. Per habitattype worden de landelijke verspreiding en de betekenis van ons land in Europees verband aangegeven. In volgende boeken komen respectievelijk de soorten van de Habitatrichtlijn en de aangemelde gebieden aan bod.


Extra informatie
Taal

Nederlands

Cover

Hard Back