Veldgids Rompgemeenschappen

 40,95 ( 37,57 ex BTW)

Meer dan 200 romp- en derivaatgemeenschappen

Levertijd

SKU: VG50 Categorieën: ,

Beschrijving

Plantengemeenschappen van Nederland 

Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend voor de grote verscheidenheid aan biotopen, zoals moeras, grasland, akker en bos. Plantengemeenschappen zeggen veel over waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik.

Door intensivering zijn goed ontwikkelde plantengemeenschappen echter vrij zeldzaam geworden en verarmd. Dit zijn zogenaamde afgeleide gemeenschappen: de romp- en derivaatgemeenschappen. Ook daarvan is classificatie en identificatie van groot belang.

Deze gids geeft een compleet overzicht:

  • inleiding over romp- en derivaatgemeenschappen
  • beschrijft 260 Nederlandse romp- en derivaatgemeenschappen, ingedeeld naar biotoop (open water en moerassen; graslanden en heiden; kust en binnenlandse pioniermilieus; ruigten, bossen en struwelen)
  • helder overzicht van de overkoepelende vegetatieklassen
  • per gemeenschap een beschrijving van ecologie en voorkomen in Nederland, plus een tabel met soortensamenstelling
  • met talloze fraaie kleurenfoto’s

Dit nieuwe standaardwerk vormt een logisch tweeluik met de  Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland (deel1). Samen zijn ze een handig hulpmiddel voor studenten, ecologen, beheerders en plantenliefhebbers.


Extra informatie
Aantal bladzijden

400

Auteur

Joop Schaminee, John Janssen, Eddy Weeda e.a.